Какво е усещането за енергията на пламъка близнак?

  Какво е усещането за енергията на пламъка близнак?

Какво е усещането за енергията на пламъка близнак, може би се питате. И ако сте, тогава най-вероятно сте осъзнали факта, че вие ​​самият може да сте или сте пламък близнак. Ако е така, тогава сте изпитвали енергията на пламък близнак през целия си живот и поради това може да е трудно да я определите.

Двойните пламъци имат неразрушима енергийна връзка помежду си. Това е техният душевен договор, кодиран в душите им, откакто са въплътени в човешкия си опит. Осъзнаването на този договор на душата идва онлайн с тяхното пробуждане и остава онлайн дори по време на раздяла и ситуации без контакт. Енергийният кабел на двойния пламък остава здрав и действа като мост между близнаците, което улеснява постоянния обмен на енергия. В този смисъл пламъците близнаци функционират като екипна динамика, в която всеки един подхранва другия и двамата подхранват връзката си.

СъдържаниеМоже ли моят пламък близнак да усети енергията ми?

Неразрушима енергийна връзка

Първото нещо, което трябва да знаете като потенциален или със сигурност пламък близнак е, че духовната или енергийна връзка между близнаци е неразрушима.

Докато някои, които намират пътуването за твърде предизвикателно, упражняват свободната си воля и спират напредъка към обединение за какъвто и да е период от време, няма начин да депрограмират своите душевни кодове. Те не могат да отменят съществуването на договора на душата на пламъка близнак и по този начин не могат да разкъсат връзката на душата на пламъка близнак.

Осъзнатост

След като пламъците близнаци преминат през процеса на пробуждане, те осъзнават статуса си на пламъци близнаци и за съществуването на своите пламъци близнаци. Осъзнаването на тази неразрушима енергийна душевна връзка също помага за укрепване на енергията на пламъка близнак като преживяване, присъствие и връзка.

Опит

Осъзнаването на преживяването на енергията на пламъка близнак ще започне с осъзнаването, че сте на това пътуване.

След като това осъзнаване настъпи, вероятно ще започнете да откривате различни начини, по които всъщност сте преживявали връзката, без да го осъзнавате. Може би винаги сте знаели, че никога не сте сами, или бихте могли да почувствате комфорт, излъчващ се към вас от някое дълбоко и все пак непознато кътче на сърцето ви. Когато сте се чувствали отпаднали, може внезапно да сте усетили прилив на енергия, без да сте сигурни какво го е причинило.

Всичко това е част от преживяването на пламъка близнак и дава на всеки близнак комфорта да се чувства и може би да знае на подсъзнателно и/или съзнателно ниво, че никога не е сам и винаги е подкрепян. В известен смисъл животът на всеки близнак всъщност е опит с пламък близнак, тъй като каквото и да е преживяването на близнака, това е опит с пламък близнак чрез тяхната душевна връзка.

След като реализацията настъпи, изживяването може да стане много по-нюансирано и богато, дори ако все още не сте проявили своя близнак в 3D.

присъствие

Присъствието на вашата енергия от пламък близнак е нещо, което може да започне като срещи насън или може да бъде още по-фино и да присъства само в духовната сфера в началото. Продължава, докато вие също не го осъзнавате, но след като го осъзнаете, то придобива сила и може да се прояви по-пълно.

Може да изпитате присъствието на енергията на пламъка близнак като духовно или мечтани срещи по време на раздяла и взаимодействия и дори чрез телепатия. Това ще бъде енергия, която винаги е там, ще ви подкрепя и напътства, ще ви изгражда, когато се чувствате потиснати, ще ви прегръща, когато се чувствате сами или страдате. Самото присъствие на енергията на вашия пламък близнак винаги ще бъде източник на комфорт, радост и удовлетворение.

След като осъзнаете това присъствие, то най-вероятно ще нарасне по интензитет и ще упражнява все повече и повече привличане или към проявяване на вашия близнак в 3D, или към започване на процеса към вибрация на съюза.

Връзка

Осъзнаването на енергийната връзка между вас и вашия близнак ще бъде едновременно предизвикателство и успокоение.

Реалността на връзката между пламъците близнаци може да стане донякъде задействаща и предизвикателна, защото пламъците близнаци никога не могат да бъдат отделени един от друг. Докато пламъците близнаци са наясно с тази истина дълбоко в себе си, някои намират съзнателното осъзнаване на този факт за малко тревожно или объркващо. Може дори да ги накара да се страхуват от пътуването, което им предстои.

Може да задейства всякакви сенки точно толкова, колкото може да работи за излекуване на множество рани. Поради това колко здрава е енергийната връзка, тя винаги ще оказва влияние върху близнаците, за да прегърнат тяхното пътуване. Това е онази връзка, която винаги ще шепне сладко в умовете и сърцата им и ще излива безусловна любов, колкото по-висока е вибрацията на всеки близнак. Това е най-солидната основа както за личен, така и за екипен растеж и развитие.

В някои случаи интензивността на връзката кара единия или двамата близнаци към отричане или бягство от живота, което означава динамика на бягане и преследване.

Раздяла

След като пламъците близнаци осъзнаят статуса си на пламък близнак и осъзнаят своя опит и връзка с пламък близнак, това осъзнаване никога няма да изчезне. Въпреки че може да са в раздяла, енергията на пламъка близнак ще се почувства като несломимата, солидна и вечна енергийна основа, каквато е.

Понякога усещането, че енергията на техния двоен пламък може да се прояви като непреодолима, задвижвайки двойния пламък по-навътре в динамиката на бегача и преследвача. В други случаи това ще им служи като насока и подкрепа, дори ако забавят или отлагат пътуването си с пламъци близнаци към съюза.

Но не се съмнявайте, един пламък близнак винаги ще бъде в енергиен контакт със своя пламък близнак. Те винаги ще усещат тази връзка и тези енергии на пламъци близнаци, без значение колко време са без контакт или колко физическо разстояние могат да поставят между тях и техния двойник.

  обмен на енергия с двоен пламък

Обмен на енергия с двоен пламък

Бондът

Връзката с двоен пламък или кабелът е малко като телефонна линия между душите. Независимо дали знаете за съществуването му или не, той винаги ще бъде там и ще действа като мост между двойни пламъци.

Въпреки че може да се опъне по време на отделяне, той никога не се чупи. Тъй като никога не се счупва, може да действа като линия, която може да страда от много статичен шум. Много е вероятно връзката да претърпи много неволни обмени, докато пламъците близнаци все още не са съзнателно наясно със своя статус на пламък близнак, но също и след като са придобили това осъзнаване на близнаци, но все още не са придобили толкова много контрол над своите вход и изход.

Отворена линия

Духовната линия на телепатична комуникация между пламъци близнаци е винаги активен, но колкото по-осъзнат и с по-висока честота е пламъкът близнак относно него и неговите употреби, толкова по-добре пламъкът близнак ще може да се възползва максимално от него. Може да доведе до все по-високи честоти на телепатия.

Но връзката не действа просто като линия на информационна комуникация. Той също така действа като средство за преминаване на енергия от единия пламък близнак към другия. Може да бъде средство за обмен на лечебни, утешителни, любящи енергии, но може също да служи за предаване на неща с по-малко високо настроение.

Ето защо е много важно да осъзнаете връзката и да вземете съзнателно осъзнатите си решения относно вашето пътуване. Въпреки че вашият пламък близнак никога няма да може да има наистина негативни чувства към вас, те могат да изпращат смесени сигнали и странни енергии поради липса на умения или контрол, така че без да имат намерение да правят това.

Можете ли да се защитите от енергиите на пламъка близнак?

От една страна, никога няма истинска причина да се предпазите от своя пламък близнак. Основата на вашата неразрушима душевна връзка е тази на безусловната любов. Те може да отричат ​​или да са объркани или да не го осъзнават, но въпреки това реалността е там.

Това, което можете и бихте искали да направите обаче, е да се научите как да филтрирате нещата от вашия постоянен обмен на енергия от пламък близнак. Линията на комуникация никога не може да бъде прекъсната, но може да бъде намалена силата на звука.

Може да искате да правите това понякога, ако вашият пламък близнак все още не е наясно с връзката ви и по този начин изпраща много статичен шум към вас, или ако вашият пламък близнак избира раздяла и може да преживява някои много изпитателни и задействащи моменти, които изпратете изтощителен и задействащ алармен сигнал чрез връзката с двоен пламък.d

Още насоки за вашето пътуване

Накратко

Ако сте се чудили „Какво е усещането от енергията на пламъка близнак?“, тогава може би сте или сте осъзнали факта, че сте част от пътуването на пламъка близнак.

Реалността на пътуването с пламъци близнаци е, че пламъците близнаци винаги са свързани и винаги обменят енергия. Това може да бъде както задействащо, така и утешително за онези, които са по пътя на пламъка близнак, но въпреки това е непоклатима реалност.

Осъзнаването на връзката на двойния пламък и постоянния обмен може да помогне на всеки пламък близнак да расте и развива себе си и връзката си, като по този начин подобрява естеството, честотата и интензивността на обмена на пламък близнак.

Когато нещата станат твърде интензивни или взискателни, те също могат да се научат да насочват обмена на двоен пламък към по-ниска сила на звука, въпреки че никога не може да бъде изключен. Въпрос на това е да се научите да се приспособявате и адаптирате към пламъка и да го интегрирате хармонично във вашето ежедневно човешко преживяване.